Τι είναι η κόπωση;

Όταν περιγράφουμε την κόπωση, αναφερόμαστε συχνά στη σωματική, που συσχετίζεται με τη μυϊκή αδυναμία.

Επίσης εννοούμε και τη νοητική κόπωση, που
περιλαμβάνει αδυναμία συγκέντρωσης, διαταραχές μνήμης, αίσθηση έλλειψης κινήτρου, καθώς και αδυναμία «καθαρής σκέψης».


 Στις παραπάνω περιγραφές διακρίνουμε και τα δύο βασικά επιστημονικά στοιχεία της κόπωσης:

Το περιφερικό και το κεντρικό


Το περιφερικό βρίσκεται στο επίπεδο των μυών, όπου παράγεται ενέργεια και έργο. Το κεντρικό στοιχείο αφορά την πολύπλοκη βιολογική και ψυχολογική διαδικασία της σκέψης στον εγκέφαλο και στο υπόλοιπο νευρικό σύστημα, όπου δημιουργείται το ένταλμα για τις ακούσιες δραστηριότητες, αλλά και τη συναισθηματική χροιά κατά την εκτέλεσή τους.


Η καθημερινή κόπωση είναι ένα παθολογικό, ιδιαίτερα σημαντικό σύμπτωμα, που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Αποτελεί είτε σήμα προειδοποίησης αρχόμενων σοβαρών προβλημάτων υγείας, είτε συνοδό σύμπτωμα σε χρόνια νοσήματα. Αλλά και ως ανεξάρτητο πρόβλημα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής.


Συμπερασματικά, η κόπωση που είναι καθημερινότητα απαιτεί διερεύνηση και αντιμετώπιση. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα φαρμακευτικών και μη αντιμετωπίσεων, που, αποδεδειγμένα, ωφελούν.


Η ίαση δεν είναι εύκολη. Το όφελος της βελτίωσης είναι μεγάλο σε επίπεδο οργανικό και ψυχολογικό.

Μόνο οι πάσχοντες μπορούν να περιγράψουν τι σημαίνει να ζεις με την κόπωση και πόσο βελτιώνεται η ζωή σου χωρίς αυτήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου