5 Συμβουλές για τις Περιτές Θερμίδες

1 - Να τρώμε αργά. Έρευνες
έχουν δείξει ότι ο χρόνος
που απαιτείται για να σταλεί
το μήνυμα του κορεσμού
στον εγκέφαλο είναι 12
λεπτά στα άτομα με φυσιολο-
γικό βάρος και 20 λεπτά
στους υπέρβαρους.2-  Να είμαστε συγκεντρωμένοι
όταν τρώμε. Όταν τρώμε και
παράλληλα βλέπουμε τηλεό-
ραση ή κάνουμε κάποια άλλη
δουλειά, είναι φυσικό να μην
αντιλαμβανόμαστε την ποσό-
τητα του φαγητού που
τρώμε.


3-  Να ελέγχουμε τις μπουκιές
μας.


4 - Να μας ευχαριστεί οπτικά το
φαγητό μας. Είναι γνωστό
ότι «τρώμε με τα μάτια», άρα
πρέπει το πιάτο να μας
ελκύει.


5 - Να επιλέγουμε φαγητά που
δεν έχουν πολλές θερμίδες,
σε μικρό όγκο. Τα άτομα που
παχαίνουν είναι αυτά τα
οποία υποτιμούν αυτά που
τρώνε, ενώ υπερεκτιμούν τη
δραστηριότητά τους.

10 Συμβουλές για Πρόληψη και Ανακούφιση από τον Πόνο της Μέσης.

* Μειώστε το σωματικό σας βάρος αν είστε υπέρβαροι και διατηρήστε το όσο το δυνατόν χαμηλότερα.


* Διατηρήστε καλή φυσική κατάσταση με πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνάμωσης κοιλιακών ραχιαίων μυών, που θα σας υποδείξει ο φυσίατρος ιατρός αποκατάστασης.