5 Συμβουλές για τις Περιτές Θερμίδες

1 - Να τρώμε αργά. Έρευνες
έχουν δείξει ότι ο χρόνος
που απαιτείται για να σταλεί
το μήνυμα του κορεσμού
στον εγκέφαλο είναι 12
λεπτά στα άτομα με φυσιολο-
γικό βάρος και 20 λεπτά
στους υπέρβαρους.2-  Να είμαστε συγκεντρωμένοι
όταν τρώμε. Όταν τρώμε και
παράλληλα βλέπουμε τηλεό-
ραση ή κάνουμε κάποια άλλη
δουλειά, είναι φυσικό να μην
αντιλαμβανόμαστε την ποσό-
τητα του φαγητού που
τρώμε.


3-  Να ελέγχουμε τις μπουκιές
μας.


4 - Να μας ευχαριστεί οπτικά το
φαγητό μας. Είναι γνωστό
ότι «τρώμε με τα μάτια», άρα
πρέπει το πιάτο να μας
ελκύει.


5 - Να επιλέγουμε φαγητά που
δεν έχουν πολλές θερμίδες,
σε μικρό όγκο. Τα άτομα που
παχαίνουν είναι αυτά τα
οποία υποτιμούν αυτά που
τρώνε, ενώ υπερεκτιμούν τη
δραστηριότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου